Thursday, May 12, 2016

Digimon Digital Card Battle: Card FusionJust some card fusions now that thanks to Izzy's data I can get these 100% of the time.AeroVeedramon = 013 + 083   SuperStarmon  = 038 + 145         
Seraphimon  = 075 + 143   Omnimon II   = 006 + 039   
Vikemon    = 040 + 142   Omnimon I   = 002 + 037   
Puppetmon   = 115 + 147   Shakkoumon   = 082 + 151
MetalEtemon  = 116 + 150   Imperialdramon = 001 + 004
GranKuwagamon = 074 + 112   Magnadramon  = 075 + 077
Paildramon  = 012 + 117   MetalSeadramon = 042 + 043
VenomMyotismon= 110 + 111   Diaboromon   = 109 + 144
Valkyrimon  = 007 + 076   Rosemon    = 078 + 111